PAROCHIEKERK SINT SALVATOR

PAROCHIEKERK SINT SALVATOR

Leads  

 

Laatgotische kerk ingeplant midden van het dorpsplein. Voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat verdween in 1865; de kerkhofmuur werd gesloopt in 1872 en aanvankelijk vervangen door een ijzeren buisleuning tussen hardstenen paaltjes en vierkante pijkers met bolornament (nu verdwenen). Het vroegere kerkhof maakt nu deel uit van het omringend gekasseide kerkplein.

Over het ontstaan van de parochie en de bouwgeschiedenis van de kerk is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. De naam van de patroonheilige, de Heilige Salvator, wijst volgens J. De Brouwer in ieder geval op een zeer hoge ouderdom, opklimmend tot het begin van de kerstening in de 6de-7de eeuw en is uniek in het Land van Aast. De vermelding van de kerk van de Heilige Zaligmaker in de Vita Gudulae of levensbeschrijving van de Heilige Gudula (° 644, † 712) waar de heilige dagelijks kwam bidden op twee mijl van haar woning, het kasteel van Hamme-Herdersem, zou mogelijk verwijzen naar de kerk van Wieze. Een eerste duidelijk bewijs van het bestaan van de kerk vinden we in een document van 1105 waarin bisschop Odo van Kamerijk verschillende kerken, waaronder ook van Wieze, overdraagt aan de pas opgerichte abdij van Affligem die hierdoor het patronaatsrecht verwierf en een deel van de tiende. Oorspronkelijk was het vermoedelijk een domeinkerkje opgericht door de lokale heer.

GPS: 50.979689, 4.079918

Selecteer wat u op de kaart wil zien

Events