Wieze

Wieze

Wikipedia Leads  

Wieze, een dorp dat via een oude rivierarm met de Dender verbonden is, blijkt bewoond te zijn sinds de Gallo-Romeinse periode (vondst van een glazen wijnkruik, in een brandgraf uit de 1e of 2e eeuw en overblijfsels van bewoning, op de site Blaesveld (Bauwens-Lesenne, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oost-Vlaanderen, 1962).

 

In de wetenschappelijke literatuur tot halfweg vorige eeuw, is herhaaldelijk geschreven dat Wieze vermeld is in de Salische Wet. Indien de auteur van 'Histoire des environs de Bruxelles' gelijk heeft, dan is Wieze niets minder dan de Wisogast uit: "Sunt autem electi de pluribus viri quatuor, Wisogast, Bodogast, Salogast et Windogast, in locis quibus nomen Salagheve, Bodogheve, et Windogheve". Namelijk de heer van Wieze; een strategische plaats, net als Bodegem (Brabant), Saleghem of Zeelhem (bij Diest) en Winden (Neer- en Overwinden) bij Tienen. In 1108 maken Wieze en de naburige gemeente Moorsel deel uit van een schenking door Robrecht I van Vlaanderen, waarop "heerlijke rechten" worden toegestaan (De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der oost-vlaamse gemeenten, 1893).

GPS: 50.9794571, 4.0785397

Selecteer wat u op de kaart wil zien

Events